Psk. Seda Aslan

Psikolog Seda ASLAN
Çocuk, Ergen, Yetişkin, Aile Terapisti

Psikolog Seda ASLAN , İngilizce psikoloji lisans eğitimini 20072012 yılları arasında İstanbul Fatih Üniversitesinde burslu olarak tamamlamış olup,  eğitim yıllarından itibaren alanda aktif olarak alanda  görev yapmaktadır. İyi derecede İngilizce bilen Seda ASLAN okul yıllarından itibaren çeviriler yapmaktadır. Eğitim yıllarında görev yaptığı yerler arasında; SÇEK Aile Danışmanlığı Merkezi(2009), İstanbul İkizim Anaokulu(2007), Şevket Yılmaz Eğitim ve Araştırma Hastanesi (2011), Uludağ Üniversitesi Psikiyatri Servisi (2011), AURA  Psikoterapi Merkezi(2012), Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi(2012) gibi merkezler bulunmaktadır. 2007-2018 yılları arasında Uludağ Üniversitesinde Pedagojik Formasyon eğitimini aldığı süreçte Hüseyin Özdilek Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ve Bursa Erkek Lisesinde stajlarını tamamlamıştır. Mezun olduktan sonra bir çok kurumda yetişkin, aile ve çocuklara yönelik psikolojik danışmanlık hizmeti vermeye başlamıştır.Başlıca çalıştığı kurumlar şunlardır: İstanbul Okyanus K111j1(2012-2013)ç1cuk   ve ailelere yönelik psikolojik danışmanlık hizmeti ,  Bursa Büyükşehir Belediyesi Huzur1v1(2014-2016)   yaşlı ve yakınlarına yönelik çalışmalar,  Kavram K111j1(2016-2018)   Bilişsel becerileri(dikkat, algı, hafıza, dürtü kontrol) geliştirme eğitimleri ve Nörojimnastik çalışmaları yapmıştır. Aynı zamanda 2014 yılında kurucu üyesi olduğu Bursa Aile Danışmanları Derneği bünyesinde engelli ve engelli bireylerin ailelerine yönelik yapmış olduğu gönüllü aile danışmanlığı projesini yürütmüştür.Kurucu üyesi olduğu dernekler arasında travma çalışmalarının yürütüldüğü PETAD da bulunmaktadır. Halen kurucusu ve sahibi olduğu Persona TERAPİ Psikolojik Danışmanlık Merkezinde meslek hayatına devam etmektedir. Eklektik bir yaklaşıma sahip olan Seda ASLAN Bütüncül psikoterapi yöntemi ile danışanlarını tedavi etmektedir. Bütüncül Terapi; her bireyin içsel değerini doğrulayan psikoterapi uygulamasına yönelik bir tutumdur. Bu, kişinin duygusal, davranışsal, bilişsel ve fizyolojik işleyiş seviyelerindeki, kişiye uygun ve etkili bir şekilde cevap veren birleştirici bir psikoterapidir, hayatın manevi boyutunu da ele alır. Bütüncül psikoterapi, insan işleyişinin birçok görüşünü dikkate alır. Psikodinamik, davranışçı, bilişsel, aile terapisi, Gestalt terapisi, vücut psikoterapileri, nesne ilişkileri teorileri, psikanalitik benlik psikolojisi ve işlemsel analiz yaklaşımları dinamik bir sistem perspektifinde düşünülür. Her davranış kısmi bir açıklama sağlar ve terapistin yaklaşımının diğer yönleriyle entegre edilir. Bütüncül Psikoterapide kullanılan psikoterapi müdahaleleri, normal gelişimde kesintiler olduğunda kullanılan kendini koruyucu savunmaları açıklayan gelişimsel araştırma ve teorilere dayanmaktadır.
Katıldığı Eğitim ve Seminerler: 
Not Almanın Hatırlamada Etkisi Proje Sunum 2010 İstanbul Üniversitesi Psikoloji Kongresi
Gençlik ve Ergenlik Sorunları 2010 İstanbul Üniversitesi Psikoloji Kongresi
Cinsellik ve Sorunları 2010  İstanbul Üniversitesi Psikoloji Kongresi Psikoloji Kongresi
Psikodrama Atölyesi 2010  İstanbul Üniversitesi Psikoloji Kongresi
Travma 2012 PETAD Doç Dr. Mert Akcanbaş
Çocuk Psikoterapisi ve Psikoterapide Aktivite Kullanımı Dr. Mehmet ASLAN 2018 Üsküdar Üniversitesi
Çocuk Değerlendirme Testleri  2018 TPD
Aile ve Evlilik Terapisi I. Ve II. Modül eğitimi İlişki Pusulası Aile Çalışmaları Enstitüsü 2019
Aile Danışmanlığı 2019 MEB
Weschler Çocuklar için Zeka Ölçeği 4 TPD
Çocuklarda Bilişsel Davranışçı terapi yaklaşımı eğitimi –Doç Dr. Nevin Dölek
Rorschach ve Projektif Testlere Kuramsal Giriş Eğitimi
EMDR Terapisi 1.Düzey Eğitimi
Oyun Terapisi
Sanat Terapisi
Bilişsel Davranışçı Terapi Eğitimi
Denver II Gelişimsel Tarama Test