Uygulanan Testler

 

 • Metropolitan  Okul Olgunluğu Testi
 • Nöropsikolojik Testler
 • WISC-IV Zeka Testi
 • Ankara Gelişim Tarama Envanteri (AGTE)
 • Good-Enough Bir İnsan Çiz Testi
 • Louise Duss Psikanalitilk Hikaye Testi
 • Stroop Dikkat Testi
 • Peabody Resim Kelime Testi
 • Kelime Söyleyiş Testi
 • Denver Gelişim Testi
 • Moxo Dikkat Performans Testi
 • MMPI Kişilik Testi
 • Tipi Kişilik Ölçeği
 • Beş Faktör Kişilik Envanteri
 • Duygusal Zeka Ölçeği
 • NEO-PI-R 5 Faktör Kişilik Envanteri
 • Psikolojik Dayanıklılık Ölçeği
 • Problem Çözme Envanteri
 • Rosenberg Benlik Saygısı Ölçeği
 • Endıcott İşte Üretkenlik Ölçeği
 • İş Yaşamında Yalnızlık Ölçeği
 • Narsistik Kişilik Envanteri
 • Minnesota İş Doyum Ölçeği
 • Motivasyon Ölçeği
 • Örgütsel Bağlılık Ölçeği
 • Çok Faktörlü Liderlik Ölçeği
 • Dennis-Witson ve Dennis-Bocernea Hizmetkar Liderliği Ölçeği