Aile Çift Terapisi

Aile Ve Çift Terapisi

Aile ve Çift Terapisi Nedir?

Psikoterapinin bir alt dalı olan aile ve çift terapisi; aileler ve çiftler arasındaki yakın ilişkileri çalışır. Bireylerin diğer insanlarla kurdukları ilişkiler, ruh sağlıkları ve duygusal doyumları açısından çok önemli olmakla birlikte; ebeveyn, eş ve çocuklar gibi kişilerle kurulan yakın ilişkilerde, bu rol daha belirgin bir hal alır. Bu yakın ilişkilerden birisi olan evlilik ilişkisinde, eşler zaman zaman çatışmalar, sıkıntılı ve zorlu dönemler yaşayabilirler.

Psikoterapistlerin amacı; çiftler ve aileler arasında yaşanan zorlu süreçlerin ele alınarak çatışmaların çözülebilmesi ve tüm aile üyelerinin sağlıklı yönde değişiminin ve gelişiminin sağlanmasıdır. Bu sayede; hem aile içi ilişkileri düzenlenmesi hem de diğer insanlar ve durumlar ile ilişkilerin düzenlenmesi hedeflenmektedir.

Ülkemizde aile ve çift terapisinin önemi gitgide artmaktadır. Bireyler, sıkıntılı ve zor olan döngülerinden kurtulabilmek için tüm sistemde meydana gelebilecek bir değişime ihtiyaç duymaktadırlar. Terapistler, aile bireylerinin birbirlerine yardım edebilmeleri için yapıcı yollar bulmasına yardım ederler. Her bir üyenin sıkıntısı aile sistemi içinde değerlendirilir.

Çiftler ve aileler arasında yaşanan çatışmaların etkisi uzun vadede de görülebilmektedir.Terapide bireyler, kendileri ve diğer aile üyeleri hakkında daha fazla şey öğrenmektedirler. Terapist tarafından bireylerin birbirleri ile kurdukları yakın ilişkiler desteklenmektedir. Terapide, yanlıca problemlerle baş etme becerilerinin edinilmesi değil, sonrasında da yaşanabilecek bazı zor durumlarla baş edilebilesi sağlanabilmektedir.

Aile ve Çift Terapisinden Kimler Yararlanabilir?

Aile ve çift ilişkilerinde problem yaşayan herkes bu terapi yönteminden yararlanabilir. Aile ve çift terapisinin çok geniş ve yaygın bir kullanım alanı vardır. Tüm psikiyatrik/psikolojik bozukluklarda, diğer yöntemlerle birlikte kullanılabilir. Kullanım alanlarından bazıları şöyledir:

 • Boşanma
 • Çocuk, ergen ve yetişkin ruh sağlığı
 • Çift ilişkileri
 • Evlilik problemleri
 • Çocuk ve ergenlerde davranış bozukluğu ve okul problemleri
 • Yeme bozuklukları
 • Alkol ve madde kullanımı
 • Kronik fiziksel rahatsızlıklarla
 • Yas, kayıp ve travmalar
 • Duygusal istismar, ihmal ve şiddet
 • Aile yaşamında değişiklikler (iş değişikliği, taşınma vb.)
 • Anksiyete ve depresyonu da içeren duygusal bozukluklar
 • Ebeveynlik becerileri
 • Üvey bireyi bulunan aileler destek.
 • Psikoseksüel zorluklar
 • Evlat edinme, üvey ebeveyn/çocuk ilişkileri
 • Kendine zarar verici davranış
 • Travma sonrası çocuklara, gençlere ve yetişkinlere destek
 • Göç eden ailelere destek
 • İş stresi
 • Ekonomik problemler

Gerektiği taktirde diğer psikoterapi yöntemleri ve bazen de ilaçla tedavi yöntemi eşlik edebilmektedir.

Bazı durumlarda, aile ve çift terapisi yasal olarak önerilmektedir. Örneğin aile mahkemelerinde boşanma vb. bazı davalarda önce aile/çift terapisi önerilmektedir.

Aile ve Çift Terapisi Nasıl Yapılır?

Aile ve çift terapisi uygulamalarının farklı yöntemleri vardır. Bazı uygulamalarda tüm aile üyeleri aynı seansta bir araya gelirken, ağırlıklı olarak terapist aile üyelerinden bir ya da ikisini veya çiftleri tek tek görebilir.

Özellikle çocuk merkezli aile terapisi uygulamalarında, bazı durumlarda, çocukları öğretmenleri, okul rehberlik servisi ya da sosyal hizmet uzmanları ile görüşmeler söz konusu olabilir.

Aile ve çift terapisinde seans süresi 50 dakikadır.  Duruma göre değişebilmekle birlikte, genellikle 8–24 seans olarak yapılmaktadır. Ancak; Persona Terapi Psikolojik Danışmanlık Merkezinde bizler aile ve çift terapisti olarak Prof. Dr. Hürol Fışıloğlu’nun geliştirdiği İlişki Pusulası modelini kullanmaktayız ve bizim modelimizde 13 seansta çözüme ulaşabilmekteyiz.